евентуален

евентуален
прил. - възможен, допустим, предполагаем, вероятен, бъдещ, утрешен, потенциален, хипотетичен
прил. - непредвиден, проблематичен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • евентуален — (лат. eventualis) што зависи од неизвесен случај, можен под извесни услови, што можеби ќе се случи случаен, неизвесен, веројатен, претпоставен условен, спореден …   Macedonian dictionary

  • Сизиф — (грч. Sisyphos) мит. во старогрчката митологија: крап на Коринт, татко на Одисеј, имал пристап до масата на боговите, но ја искористувал таа почест и им ги оддавал на луѓето божествените тајни поради тоа бил казнет во подземниот свет вечно да… …   Macedonian dictionary

  • виртуелен — (фр. virtuel) лат. 1. силен, моќен, способен за дејство, но скриен, што не се појавува, но може да се појави, можен во иднината 2. потенцијален, евентуален 3. нереален, замислен, вообразен …   Macedonian dictionary

  • потенцијален — (лат. potentialis) 1. можен, што постои во потенција, скриен, латентен, што не се манифестира, но се претпоставува потенцијална енергија физ. енергија на тело во мирување што настанува за сметка на работата потрошена за доведување на тоа тело во… …   Macedonian dictionary

  • цивилен — (лат. civilis) 1. граѓански 2. прав. се што се однесува на општото граѓанско, приватно право цивилен брак граѓански брак, брак што се склучува пред граѓанските власти цивилна служба служба во граѓанството цивилна заштита организација на… …   Macedonian dictionary

  • бъдещ — прил. иден, идущ, утрешен, предстоящ, следващ прил. евентуален, очакван, възможен, вероятен, проектиран, неопределен прил. идващ, настъпващ, приближаваш, бъден прил. предчувствуван, предвкусван, близък …   Български синонимен речник

  • вероятен — прил. правдоподобен, възможен, предполагаем, допустим, хипотетичен, бъден, евентуален, очакван прил. бъдещ, предстоящ, предчувствуван, предвкусван, близък прил. непредвиден, проблематичен …   Български синонимен речник

  • възможен — прил. изпълним, осъществим, постижим, реализуем, реален, лесно постижим, достъпен, лесен прил. позволен, допустим прил. вероятен, правдоподобен, предполагаем, евентуален прил. приложим …   Български синонимен речник

  • непредвиден — прил. неочакван, изненадващ, ненадеен, неподозиран, случаен, внезапен, инцидентен, мигновен, стремителен, изневиделица прил. несъобразен с, не взет в съображение прил. проблематичен, вероятен, евентуален прил. непреднамерен …   Български синонимен речник

  • потенциален — прил. скрит, непроявяващ, се, възможен, евентуален, виртуален прил. спящ, латентен, неизползуван, неприлаган …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”